Dit is mijn passie!

Ik neem je graag mee in mijn wereld. Dat doe ik door casussen toe te lichten.

Deze keer een mooi succes waar ik nog enorm van kan genieten en wat ik deel met anderen als ze vragen wat ik o.a. doe:

Frictie in samenwerking tussen een team verpleegkundigen en de behandelaren (in dit geval een psychiater en verpleegkundig specialist) waarin er geen begrip, erkenning was voor elkaars werk. Een situatie waarin er een gevoel van 'wij-zij' was en er geen gezamenlijkheid werd gevoeld. Het gevoel van niet gehoord worden, niet serieus genomen worden door de psychiater. Geen begrip voor het feit dat de verpleegkundigen deze cliënten veel en vaak zien en de psychiater maar enkele momenten en deze de besluiten neemt.

Door systemisch te kijken naar een functionele hiërarchie ontstond er begrip en erkenning voor functie en bijhorende verantwoordelijkheden die heel lang niet zichtbaar was. In het veld werd meteen de grote afstand duidelijk tussen de verpleegkundigen en de behandelaren toen ieder zijn plek innam.

Door ieders plek te bespreken ontstonden er inzichten hoe die plek voor eenieder was en wat het met ieder deed. Hierdoor kwam er ruimte om eens te kijken naar elkaar vanuit professionaliteit en functie en niet op basis van je mening, oordeel. Dit schepte verbinding. Een aantal weken later is er een nieuwe opstelling gedaan en was het gat tussen de behandelaren en verpleegkundigen niet meer, het lukte de teamleden niet om ver uit elkaar te staan. Er was samenwerking, begrip voor elkaar en dit gaf ruimte voor groei en ontwikkeling en goede zorg voor de cliënten.

De kwetsbaarheid en openheid van ieder teamlid was mooi om te mogen ervaren en hier onderdeel van te mogen zijn.


Een jonge vrouw komt met de vraag of ik haar kan ondersteunen en inzichten kan geven in hoe zij haar werk beter kan ordenen en kan afmaken. Ze loopt de kantjes ervan af en heeft last van ontwijkgedrag. Door verder te onderzoeken of ze dit in andere situaties ook herkent en of dit al lang speelt pellen we langzaam de vraag af tot de kern waarin zij ontdekt dat dit een patroon is uit haar jeugd wanneer er lastige periodes zijn in haar gezin. Door naar deze patronen te kijken en te ontdekken dat ze deze niet meer nodig heeft als volwassen vrouw maar wel erkenning te geven dat het haar toen enorm heeft geholpen komt er ruimte om te onderzoeken hoe de inzichten haar kunnen helpen om dit patroon op het werk te doorbreken en anders te gaan werken. Na een paar sessies geeft ze aan dat ze zich nu bewust is wanneer ze het toelaat en weet ze beter hoe ze het kan ombuigen.