Teamcoaching

Samen met jouw team kijk ik naar wat er speelt in het team en wat het vraagstuk is.

Dit doen we samen vanuit veiligheid en vertrouwen om tot inzichten te komen die jou en het team op weg helpen. Die inzichten kunnen zorgen voor verdieping, openheid en transparantie met én naar elkaar. We gaan op zoek naar inzichten, begrip en erkenning voor ieders functie, rol en plek in het team om vanuit deze erkenning vooruit te komen. We gaan op zoek naar de onderstroom die speelt en zowel persoonlijke als professionele emoties ontrafelen met als doel ruimte creëren voor reflectie. Alleen zo komen we tot de kern van jullie vraag en de oplossing.

We gaan samen, vanuit respect en waardering, in dialoog waarbij ieder teamlid een plek heeft. Hierdoor krijg je vanuit professionaliteit weer zicht op de gemeenschappelijkheid. Het uitwerken en verdiepen van de visie en kernwaarden waar je als team voor staat. Zicht krijgen op patronen die in de weg zitten waardoor er weer ruimte ontstaat voor (team) talenten, autonomie en werkplezier. Verder goed om ook te kijken wat er al wel goed gaat, waar zijn jullie als team trots op én waar krijg je energie van.

Daarnaast verzorg ik ook intervisies; vanuit verschillende modellen kijken naar de juiste wijze om een intervisievraag op te pakken om te leren van en met elkaar. Samen met het team en/of leidinggevende te onderzoeken of het thema wat leeft in het hele team te bespreken (ruimte om te ventileren) of juist in kleine groepen uit te werken waar er ruimte is voor veiligheid, vertrouwen en individuele ontwikkeling voor jou als professional.